แสดงภาพกิจกรรม ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

First slide
ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา
08 พฤศจิกายน 2564
First slide
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับโครงการชลประทานศรีสะเกษ
03 พฤศจิกายน 2564
First slide
จังหวัดชัยภูมิ
25 ตุลาคม 2564
First slide
ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นดินเลน ถนนลื่น ทำให้การสัญจรลำบาก
15 ตุลาคม 2564
First slide
ศูนย์ดำรงธรรมบึงกาฬ
14 ตุลาคม 2564
First slide
ศูนย์ดำรงธรรมบึงกาฬ
12 ตุลาคม 2564
First slide
ศูนย์ดำรงธรรมบึงกาฬ
12 ตุลาคม 2564
First slide
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ วันที่ 30 กรกฏาคม 2564
30 กรกฎาคม 2564
First slide
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ วันที่ 28 กรกฏาคม 2564
28 กรกฎาคม 2564
First slide
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ วันที่ 27 กรกฏาคม 2564
27 กรกฎาคม 2564
First slide
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ วันที่ 23 กรกฏาคม 2564
23 กรกฎาคม 2564
First slide
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
22 กรกฎาคม 2564
First slide
ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า จังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2564
01 กรกฎาคม 2564
First slide
งานพลเมืองดี วันที่ 1 เมษายน 2564
01 เมษายน 2564
First slide
การรับเรื่องร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
03 ธันวาคม 2563
First slide
ประชุมการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ครั้งที่ 1)
22 ตุลาคม 2563
First slide
ประชุมการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ครั้งที่ 2)
22 ตุลาคม 2563
First slide
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า
10 ตุลาคม 2563
First slide
ลงพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี
09 ตุลาคม 2563
First slide
ต้อนรับคณะผู้ร้องเรียนและนักข่าว
09 ตุลาคม 2563