ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย   

 • พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนั่งคัลแรกนาขวัญ
 • ประชุมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์งดำรงธรรม กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ครั้งที่ 2)
 • การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งที่ 1/2566
 • การดำเนินการให้บริการประชาชนในประเด็นการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
 • วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 นายปีเตอร์ เว้เบอร์ได้เดินทางมาที่ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียน
 • วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 การสัมมนา เรื่อง บทบาทของศูนย์ดำรงธรรมในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
 • วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 การประชุมติดตามความคืบหน้า การดำเนินการให้บริการประชาชน ในประเด็นการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
 • วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 ศรีสุวรรณ จี้ตั้ง กรรมการสอบผู้ว่าฯ กปภ. เอื้อผู้รับเหมาสร้างประปาหรือไม่
 • การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ
 • กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ได้จัดทำ Infographic ขั้นตอนการให้คำแนะนำบริการภาครัฐรูปแบบดิจิทัล ผ่านเว็ปไซต์ Biz Portal และแอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ"

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด   

 • ชื่อเรื่อง ผู้ว่า ฯ สงขลา จับมือ เลขา ฯ กอศ.รับฟังข้อมูลจากตัวแทนภาคประชาชน มุ่งผลักดันให้ใช้ประโยชน์จากอควาเรียมหอยสังข์อย่างแท้จริง จังหวัด สงขลา