ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย   

 • ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทยรับเรื่องการร้องเรียนปล่อยให้จัดม็อบป่วนการประชุมเอเปค
 • ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เปิดศูนย์บริการประชาชนช่วงการประชุมเอเปค 2022
 • เข้าร่วมประชุมการปรับปรุงระบบแจ้งเหตุด่วนฯ (ครั้งที่ 2)
 • เข้าร่วมประชุมการปรับปรุงระบบแจ้งเหตุด่วนฯ
 • พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติพลเมืองดี กรณีพิเศษฯ
 • พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมุนีศรีประชานาถฯ
 • ประชุมศูนย์บริการภาครัฐฯ (อาคารรัฐสภา)
 • กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม มท. จัดประชุมแนวทางปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม
 • ทางศูนย์ดำรงธรรม มท. เข้าร่วมกับคณะตรวจเยี่ยมของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด - 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ศูนย์ดำรงธรรม มท. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการรับแจ้ง (สายด่วน)​ และการรับส่งผู้ป่วยยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด   

 • ชื่อเรื่อง ผู้ว่า ฯ สงขลา จับมือ เลขา ฯ กอศ.รับฟังข้อมูลจากตัวแทนภาคประชาชน มุ่งผลักดันให้ใช้ประโยชน์จากอควาเรียมหอยสังข์อย่างแท้จริง จังหวัด สงขลา