แสดงรายการ E-book

Card image

คู่มือศูนย์ดำรงธรรม

การดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

คลิก! เพื่อดู
Card image

คู่มือ (เจ้าหน้าที่) การใช้งานระบบเชื่อมโยงฐานฯ

รายละเอียดขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ https://damrongdham.moi.go.th ของศูนย์ดำรงธรรม

คลิก! เพื่อดู
Card image

คู่มือ (สำหรับประชาชน) ร้องเรียนร้องทุกข์

รายละเอียดขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ https://damrongdham.moi.go.th ของศูนย์ดำรงธรรม

คลิก! เพื่อดู
Card image

ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า

E-book ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า

คลิก! เพื่อดู
Card image

การถอดบทเรียนเชื่อมโยงศูนย์ดำรงธรรม

การถอดบทเรียนเชื่อมโยงศูนย์ดำรงธรรม

คลิก! เพื่อดู