สรุปผลการดำเนินงาน ของศูนย์ดำรงธรรม 

Alps
สรุปผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ ของศูนย์ดำรงธรรม 

ผลรวมเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แยกตามประเภท ยอดรวมทั้งหมด(2557- ปัจจุบัน)  

เดือดร้อนทั่วไป


7,001 เรื่อง

ขอความช่วยเหลือ


93,625 เรื่อง

ปัญหาที่ดิน


7,016 เรื่อง

กล่าวโทษ เจ้าหน้าที่รัฐ


19,818เรื่อง

แจ้งเบาะแส


29,530 เรื่อง

รวมทั้งหมด


156,990 เรื่อง


ข้อมูลข้อร้องเรียนที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน แยกตามประเภทเรื่อง : 1.เดือดร้อนทั่วไป 2.ขอความช่วยเหลือ 3.ปัญหาที่ดิน 4.กล่าวโทษ เจ้าหน้าที่รัฐ 5.แจ้งเบาะแส


หมายเหตุ ข้อมูลถึงวันที่ : 9 พ.ย 63

ผลรวมเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แยกตามประเภท ประจำปีงบประมาณ 2564  

เดือดร้อนทั่วไป


118 เรื่อง

ขอความช่วยเหลือ


468 เรื่อง

ปัญหาที่ดิน


111 เรื่อง

กล่าวโทษ เจ้าหน้าที่รัฐ


111 เรื่อง

แจ้งเบาะแส


202 เรื่อง

รวมทั้งหมด


1,010 เรื่อง


ข้อมูลข้อร้องเรียนที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน แยกตามประเภทเรื่อง : 1.เดือดร้อนทั่วไป 2.ขอความช่วยเหลือ 3.ปัญหาที่ดิน 4.กล่าวโทษ เจ้าหน้าที่รัฐ 5.แจ้งเบาะแส


หมายเหตุ ข้อมูลถึงวันที่ : 9 พ.ย 63

การประชาสัมพันธ์ รายสัปดาห์ 

Norway


ลำดับ
ชื่อ ไฟล์เอกสาร
1
ครั้งที่ 42 สัปดาห์ที่ 11 ก.ย. 2563
Norway
2
ครั้งที่ 41 สัปดาห์ที่ 4 ก.ย. 2563
Norway
3
ครั้่งที่ 40 สัปดาห์ที่ 28 ส.ค. 2563
Norway
4
ครั้งที่ 39 สัปดาห์ที่ 21 ส.ค. 2563
Norway
5
ครั้งที่ 38 สัปดาห์ที่ 14 ส.ค. 2563
Norway
6
ครั้งที่ 37 สัปดาห์ที่ 7 ส.ค. 2563
Norway
7
ครั้งที่ 36 สัปดาห์ที่ 31 ก.ค. 2563
Norway
8
ครั้งที่ 35 สัปดาห์ที่ 24 ก.ค. 2563
Norway
9
ครั้งที่ 34 สัปดาห์ที่ 17 ก.ค. 2563
Norway
10
ครั้งที่ 33 สัปดาห์ที่ 10 ก.ค. 2563
Norway
11
ครั้งที่ 32 สัปดาห์ที่ 3 ก.ค. 2563
Norway
12
ครั้งที่ 31 สัปดาห์ที่ 26 มิ.ย. 2563
Norway
13
ครั้งที่ 30 สัปดาห์ที่ 19 มิ.ย. 2563
Norway
14
ครั้งที่ 29 สัปดาห์ที่ 12 มิ.ย. 2563
Norway
15
ครั้งที่ 28 สัปดาห์ที่ 5 มิ.ย. 2563
Norway
16
ครั้งที่ 27 สัปดาห์ที่ 29 พ.ค. 2563
Norway
17
ครั้งที่ 26 สัปดาห์ที่ 22 พ.ค. 2563
Norway
18
ครั้งที่ 25 สัปดาห์ที่ 15 พ.ค. 2563
Norway
19
ครั้งที่ 24 สัปดาห์ที่ 8 พ.ค. 2563
Norway
20
ครั้งที่ 23 สัปดาห์ที่ 1 พ.ค. 2563
Norway
21
ครั้งที่ 22 สัปดาห์ที่ 24 เม.ย. 2563
Norway
22
ครั้งที่ 21 สัปดาห์ที่ 17 เม.ย. 2563
Norway
23
ครั้งที่ 20 สัปดาห์ที่ 10 เม.ย. 2563
Norway
24
ครั้งที่ 19 สัปดาห์ที่ 3 เม.ย. 2563
Norway
25
ครั้งที่ 18 สัปดาห์ที่ 27 มี.ค. 2563
Norway
26
ครั้งที่ 17 สัปดาห์ที่ 20 มี.ค. 2563
Norway
27
ครั้งที่ 16 สัปดาห์ที่ 13 มี.ค. 2563
Norway
28
ครั้งที่ 15 สัปดาห์ที่ 6 มี.ค. 2563
Norway
29
ครั้งที่ 14 สัปดาห์ที่ 28 ก.พ. 2563
Norway
30
ครั้งที่ 13 สัปดาห์ที่ 21 ก.พ. 2563
Norway
31
ครั้งที่ 12 สัปดาห์ที่ 14 ก.พ. 2563
Norway
32
ครั้งที่ 11 สัปดาห์ที่ 7 ก.พ. 2563
Norway
33
ครั้งที่ 10 สัปดาห์ที่ 31 ม.ค. 2563
Norway
34
ครั้งที่ 9 สัปดาห์ที่ 24 ม.ค. 2563
Norway
35
ครั้งที่ 8 สัปดาห์ที่ 17 ม.ค. 2563
Norway
36
ครั้งที่ 6 และ 7 สัปดาห์ที่ 3 และ 10 ม.ค. 2562
Norway
37
ครั้งที่ 5 สัปดาห์ที่ 27 ธ.ค. 2562
Norway
38
ครั้งที่ 4 สัปดาห์ที่ 20 ธ.ค. 2562
Norway
39
ครั้งที่ 3 สัปดาห์ที่ 13 ธ.ค. 2562
Norway
40
ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 6 ธ.ค. 2562
Norway
41
ครั้งที่ 1 สัปาดาห์ที่ 29 พ.ย. 2562
Norway