การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม


ศูนย์ดำรงธรรมนำสุข คลายทุกข์ประชาชน ตอนที่ 1


ศูนย์ดำรงธรรมนำสุข คลายทุกข์ประชาชน ตอนที่ 2


ศูนย์ดำรงธรรมนำสุข คลายทุกข์ประชาชน ตอนที่ 3


ศูนย์ดำรงธรรมนำสุข คลายทุกข์ประชาชน ตอนที่ 4


ศูนย์ดำรงธรรมนำสุข คลายทุกข์ประชาชน ตอนที่ 5


ศูนย์ดำรงธรรมนำสุข คลายทุกข์ประชาชน ตอนที่ 6