แสดงรายการ E-book

Card image

คู่มือศูนย์ดำรงธรรม

การดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

คลิก! เพื่อดู
Card image

คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ประชาชนศูนย์ดำรงธรรม

รายละเอียดขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ https://damrongdham.moi.go.th ของศูนย์ดำรงธรรม

คลิก! เพื่อดู
Card image

ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า

E-book ศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า

คลิก! เพื่อดู
Card image

การถอดบทเรียนเชื่อมโยงศูนย์ดำรงธรรม

การถอดบทเรียนเชื่อมโยงศูนย์ดำรงธรรม

คลิก! เพื่อดู