หน้าแรก
 
 
 
 
 

โครงการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและจริยธรรม
สำหรับผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม พ.ศ. 2559

รุ่นที่ 1-3

                  ดาวน์โหลดไฟล์  powerpoint
รุ่นที่ 1 - ภาคกลาง
รุ่นที่ 2 - ภาคเหนือ
รุ่นที่ 3 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
 
 
 
 
 
 สปอตวิทยุ ชุด ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้
 
Copyright @ 2014 ศูนย์ดำรงธรรม @

โทรศัพท์ 1567 E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com