รายงานสถานการณ์ โควิด-19

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 23/09/2020 12:38

ติดเชื้อสะสม
3,514

(เพิ่มขึ้น 3)

หายแล้ว
3,344

(เพิ่มขึ้น 2)

รักษาอยู่ใน รพ.
111

 

เสียชีวิต
59

 

กรมควบคุมโรค

https://covid19.ddc.moph.go.th/th