โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลร้องทุกข์ผ่านระบบสารสนเทศ และ Call Center สายด่วน 1567 ในการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม
 
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย สายด่วน 1567