แสดงภาพกิจกรรม ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

First slide
การรับเรื่องร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
03 ธันวาคม 2563
First slide
ประชุมการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ครั้งที่ 1)
22 ตุลาคม 2563
First slide
ประชุมการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ครั้งที่ 2)
22 ตุลาคม 2563
First slide
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า
10 ตุลาคม 2563
First slide
ลงพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี
09 ตุลาคม 2563
First slide
ต้อนรับคณะผู้ร้องเรียนและนักข่าว
09 ตุลาคม 2563