รายงานสถานการณ์ โควิด-19

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 16/01/2021 11:36

ติดเชื้อสะสม
11,680

(เพิ่มขึ้น 230)

หายแล้ว
8,906

(เพิ่มขึ้น 618)

รักษาอยู่ใน รพ.
2,705

 

เสียชีวิต
69

 

กรมควบคุมโรค

https://covid19.ddc.moph.go.th/th