รายงานสถานการณ์ โควิด-19

อัพเดทข้อมูลล่าสุด :

ติดเชื้อสะสม
0

(เพิ่มขึ้น 0)

หายแล้ว
0

(เพิ่มขึ้น 0)

รักษาอยู่ใน รพ.
0

 

เสียชีวิต
0

 

กรมควบคุมโรค

https://covid19.ddc.moph.go.th/th