× ประกาศ! ติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โทร. 02-221-1133 (เฉพาะวัน-เวลาราชการ 8.30 น. - 16.30 น.) || ปรึกษาการร้องเรียนร้องทุกข์โทรฟรีตลอด 24 ชม. โทร. สายด่วน 1567
หรือร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://damrongdham.moi.go.th