ติดต่อเรา

ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย


ที่อยู่ : อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
                   แขวง วัดราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200


โทรศัพท์ : 02-2211133 หรือ 022213837


เวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:30–16:30


×